وبینار آفلاین آموزش شفقت ورزی به خود

آفلاین (ویدیو)

هزینه ثبت نام: ۲۸۰ هزار تومان

راهکارهای عملی در خصوص آموزش شفقت ورزی به خود شامل تغییر ارتباط خودمان با خودمان و تعامل کارآمدتر با افکار و هیجان‌های ناخوشایندمان مبتنی بر درمان متمرکز بر شفقت

توجه: در وبینار آفلاین، شما ویدیوهایی که از قبل رکورد شده است را تماشا می‌کنید.

مدرس: دکتر پیمان دوستی

(بر اساس الگوی دکتر پل گیلبرت)

مخاطب: همه مردم

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


قسمتی از وبینار شفقت ورزی به خود