وبینار آفلاین اعتماد به نفس

آفلاین (ویدیو)

هزینه ثبت نام: ۲۸۰ هزار تومان

راهکارهای عملی در خصوص افزایش اعتماد به نفس مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی


توجه: در وبینار آفلاین، شما ویدیوهایی که از قبل رکورد شده است را تماشا می‌کنید.

مدرس: دکتر پیمان دوستی

(بر اساس الگوی دکتر راس هریس)

مخاطب: همه مردم

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


بخشی از وبینار اعتماد به نفس