کارگاه آفلاین رول پلی ACT متمرکز بر شفقت

این دوره شامل قسمت‌های از جلسات رول پلی (ایفای نقش) کار با مراجعین مختلف بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت می‌باشد که می‌توانید گفتگوهای درمانگر و مراجع را در خصوص مسایل مختلف به شکل ویدیو تماشا کنید.

 

مدرس: دکتر پیمان دوستی
مخاطب: روانشناسان و مشاوران

شیوه برگزاری: آفلاین (ویدیو)

ثبت نام و ورود به دوره

هزینه ثبت نام: ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

گواهی شرکت در دوره:

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)


بخشی از این کارگاه: