پذیرش و توجه آگاهی (موج سوم رفتار درمانی)

کلینیک روانشناسی و مشاوره پذیرش و تعهد

دسته بندی موضوعی:نمایش تصادفی مطالب سایت:

همه ما عادت‌های بدی داریم، و تلاش برای ترک همه آنها احمقانه است. موفقیت با ایجاد تغییرات کوچک حاصل می‌شود. منظور من از "عادات بد" الگوهای رفتاری است که یا...
No image available
زمانی که با صمیمی ترین دوستم صحبت می کنم، آنچنان با دقت به حرف هایم گوش می کند که انگار به سخنرانی معروف ترین فرد جهان گوش می کند. در...
 دکتر راس هریس به این پرسش که چه زمانی برای انجام تمرین‌های مایندفولنس مناسب است، پاسخ می‌دهد. مترجم: دکتر پیمان دوستی ما می‌توانیم این تمرین‌ها را در هر زمان و...
از تمرین همراه با قضاوت‌ها به منظور ایجاد فرآیند گسلش استفاده می شود. منبع: دوستی، پیمان. قدرتی، گلناز. ابراهیمی، محمد اسماعیل. (۱۳۹۷). راهنمای درمان گروهی بر اساس پذیرش و تعهد...
No image available
در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت / ACT) شش چرخش ویژه وجود دارد که با ترکیب آن‌ها می‌توانیم با انعطاف‌پذیری روانشناختی بیشتری زندگی کنیم. منبع: کتاب ذهن آزاد...
No image available
هدف اصلی درمان پذیرش و تعهد (اکت) تغییر در خود صحبتی و رفتار بیرونی است. ACT به درمانجویان یاد می‌دهد که احساس‌های خودشان را بدون قضاوت نگاه کنند، چرا که...